інвестиційний

інвестиційний
-а, -е, ек.
Стос. до інвестиції. Інвестиційна політика. Інвестиційний податок. Інвестиційний капітал.
••

Інвестиці́йна дія́льність — сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій.

Інвестиці́йний банк — банк, який спеціалізується на фінансуванні та довгостроковому кредитуванні різних галузей господарства.

Інвестиці́йний дохі́д — дохід за рахунок вкладень у фінансові активи, цінні папери.

Інвестиці́йний клі́мат — економічні, політичні, фінансові умови, що впливають на приплив внутрішніх і зовнішніх інвестицій в економіку країни.

Інвестиці́йний клуб — група інвесторів, які об'єднали капітали для спільного інвестування.

Інвестиці́йний портфе́ль — набір, сукупність цінних паперів, що їх скуповує банк у ході активних операцій по вкладенню капіталу у прибуткові об'єкти.

Інвестиці́йний сертифіка́т — цінний папір, який випускається виключно інвестиційним фондом або інвестиційною компанією і дає право його власникові на отримання доходу у вигляді дивідендів.

Інвестиці́йний фонд — юридична особа, заснована у формі закритого акціонерного товариства, що здійснює виключно діяльність у галузі спільного інвестування.

Інвестиці́йний ці́нний папі́р — вид цінного паперу на пред'явника, що знаходиться в обігу як засіб інвестування.

Інвестиці́йні ви́трати — вкладення коштів у закупівлю обладнання, устаткування, на будівництво нових підприємств, складів, житла тощо.

Інвестиці́йні компа́нії — колективний інвестор, який продає власні цінні папери населенню, а купує цінні папери акціонерних компаній.

Інвестиці́йні това́ри — товари, що виробляються за рахунок інвестиційного капіталу.

Інвестиці́йні ці́нності — акції, що їх особливо рекомендують з точки зору доцільності довготермінових вкладень в них.


Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Полезное


Смотреть что такое "інвестиційний" в других словарях:

  • інвестиційний — Інвестиційний: від інвестиція: капіталовкладення [5;7] від слова інвестиція: капіталовклад в підприємство [XII] …   Толковый украинский словарь

  • інвестиційний — прикметник …   Орфографічний словник української мови

  • інвестиційний процес — розгорнута в часі реалізація інвестиційного проекту. Початком інвестиційного процесу є прийняття рішення щодо інвестицій, а завершенням – досягнення всіх поставлених цілей або вимушена зупинка в реалізації проекту …   Термінологічно-тлумачний словник "Моделювання економіки"

  • інвестиційний — [інвеистиец’і/йнией] м. (на) ному/ н ім, мн. н і …   Орфоепічний словник української мови

  • взаємно-інвестиційний — а, е: •• Взає/мно інвестиці/йний фонд тип інвестиційної компанії, яка використовує виторг від випуску власних акцій для вкладення грошей у цінні папери інших компаній …   Український тлумачний словник

  • інвестиційний проект — план чи програма заходів, пов’язаних зі здійсненням капітальних вкладень з метою наступного повернення коштів та отримання прибутку. Проект має бути науково обґрунтованим тобто, включати обґрунтування економічної доцільності, обсягів і термінів… …   Термінологічно-тлумачний словник "Моделювання економіки"

  • вексель інвестиційний — придбаний з дисконтом переказний вексель, який зберігається до погашення і розглядається як інвестиція …   Глосарій термінів фондового ринку

  • сертифікат інвестиційний — цінний папір, який підтверджує частку інвестора в інвестиційному фонді …   Глосарій термінів фондового ринку

  • банк інвестиційний — посередник між корпорацією емітентом нових цінних паперів і інвестором. Купує безпосередньо у корпорації новий випуск акцій і облігацій. Виступає гарантом організації і розміщення нового випуску цінних паперів …   Глосарій термінів фондового ринку

  • портфель інвестиційний — сукупність усіх видів цінних паперів, які належать банку, приватній особі або підприємству …   Глосарій термінів фондового ринку


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»